สถานะของแต่ละชุด
n/a
ชื่อชุดอุณหภูมิความชื้นGEN ∅1GEN ∅2GEN ∅3MAIN ∅1MAIN ∅2MAIN ∅3UPS ∅1UPS ∅2UPS ∅3
ผกม.- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ศูนย์ ส.- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
สน.ส.วจ.อุบลราชธานี- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
สน.ส.วจ.ขอนแก่น- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
สน.ส.วจ.เชียงใหม่- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
สน.ส.วจ.ลำปาง- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
สน.ส.วจ.ประจวบคีรีขันธ์- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
B1- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
I6- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.อรัญประเทศ- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.โป่งน้ำร้อน- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.คลองใหญ่- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุดประสาน กปช.จต.- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.ระนอง- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.พนมรุ้ง- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.ผามออีแดง- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.หนองคาย- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.นครพนม- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.นราธิวาส- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.แม่ฮ่องสอน- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.ฝาง- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.เชียงคำ- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A
ชุด ส.วจ.แม่สอด- ℃- %- A- A- A- A- A- A- A- A- A