สน. ส.วจ.อุบลราชธานี

กราฟอุณหภูมิรายวัน ℃
n/a
กราฟความชื้นรายวัน %
n/a
กราฟกระแสไฟรายวัน GEN (A)
n/a
กราฟกระแสไฟรายวัน UPS (A)
n/a
-->